Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedura zgłaszania nieprawidłowości w AQUA S.A.

Podstawą prawną procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w AQUA S.A. jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Podstawowymi celami prawnego uregulowania sytuacji Sygnalistów jest:

 

W związku z powyższym zapewnienie możliwości zgłaszania informacji o nieprawidłowościach stanowi część kultury organizacyjnej AQUA S.A. i jest wyrazem troski o jej dobro. Procedura zgłaszania nieprawidłowości wprowadza jednolite zasady dokonywania zgłoszeń w sprawach potencjalnych nieprawidłowości. Samego zgłoszenia można dokonać osobiście (u officera lub komisji compliance) lub za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail . Mając na uwadze konieczność zapewnienia możliwości precyzyjnego określenia faktów oraz najdokładniejszego opisania potencjalnych nieprawidłowości umieściliśmy poniżej wzór formularza zgłoszenia nieprawidłowości, również w wersji edytowalnej. Przekazywane zgłoszenia mają charakter poufny i mogą być anonimowe.

PDFWzór formularza zgłoszenia nieprawidłowości

DOCXWzór formularza zgłoszenia nieprawidłowości
 

Wersja XML