Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dysponowanie majątkiem należącym do jednostek samorządu terytorialnego

AQUA SA na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych, w ramach prowadzonej działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, eksploatuje następujący majątek należący do jednostek samorządu terytorialnego (stan na 31 grudnia 2021 roku):  

1. wodociągi:

2. kanalizacja sanitarna:

Wersja XML