Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Szanowni Klienci!

Informujemy, że Dziennik Podawczy, Biuro Obsługi Klienta oraz Dział Inwestycyjno- Techniczny (pokój nr 10) zostały przeniesione z budynku przy ul. 1 Maja 23 w Bielsku-Białej do budynku przy ul. Stefanii Sempołowskiej 17 (parter).

Dotychczasowe godziny pracy jak również numery telefonów i adresy email pozostają bez zmian. 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

 

Wykaz numerów telefonów do poszczególnych działów dostępny jest na stronie www.aqua.com.pl/kontakt

Pisma można nadal wysyłać elektronicznie na adres e-mail: zgodnie z wymogami dla dokumentów elektronicznych składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku składania dokumentacji technicznej (projekty) oraz uzgodnień lokalizacyjnych powyżej formatu A3, dokumenty należy złożyć do specjalnej skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku „AQUA” S.A. przy ul. Sempołowskiej 17  w godz. 7.00-15.00 bądź wysłać pocztą tradycyjną.

Wprowadzone środki ostrożności podyktowane są troską o bezpieczeństwo naszych Klientów oraz pracowników.

Jednocześnie przypominamy, że KASA została ZLIKWIDOWANA. Prosimy o dokonywanie płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej, przelewów pocztowych oraz usługi polecenia zapłaty.

Szczególnie zachęcamy do korzystania z elektronicznej platformy eBOK, dzięki której mają Państwo dostęp do sald i rozliczeń, możliwość podawania stanu licznika, wysyłania wniosków, otrzymywania faktur w formie elektronicznej oraz szybkich i bezpłatnych płatności poprzez serwis płatniczy.


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania spraw:

W celu uzyskania informacji o stanie sprawy indywidualnej prosimy o kontakt
z poszczególnymi Działami.


Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta zajmuje się sprawami z zakresu m.in.:

 

czynny:

poniedziałek, środa, piątek 7.00 – 15.00

wtorek, czwartek 7.00 – 16.00

Kontakt:

+48/33 82-80-250 - umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

+48/33 82-80-240 - rozliczenia za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

+48/33 82-80-301 – płatności / windykacja

+48/33 82-80-333 - reklamacje

+48/33 82-80-373 - obsługa eBOK

 

Dział Inwestycyjno-Techniczny realizuje sprawy z zakresu min.:

Kontakt:

+48/33 82-80-259, 298 - wydawanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan.

+48/33 82-80-299 - uzgodnienia lokalizacyjne projektów zagospodarowania terenów i uzgodnienia branżowe

+48/33 82-80-297, 343 - uzgodnienia dokumentacji projektowych sieci i przyłączy wod.-kan.

+48/33 82-80-228 - umowy o przyłączenie do sieci wod.-kan.

+48/33 82-80-262, 336 - odbiory techniczne sieci i przyłączy wod.-kan.

+48/33 82-80-291, 331 - kompleksowa usługa podłączenia do sieci wod.-kan. AQUA S.A.

+48/33 82-80-341 - przejęcia sieci na majątek AQUA S.A.

+48/33 82-80-249 - bieżące inwestycje własne AQUA S.A.

+48/33 82-80-239 - planowane inwestycje własne AQUA S.A.

+48/33 82-80-378, 228 - infolinia dla mieszkańców Hałcnowa w.s. przyłączenia do wybudowanej kanalizacji

 

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

Pogotowie wod.-kan. jest czynne całą dobę. Służby pogotowia przyjmują zgłoszenia o awariach wodociągowych i kanalizacyjnych, a także dysponują informacją nt. przerw w dostawie wody. 

Wszelkie awarie prosimy zgłaszać pod całodobowe nr tel.:

994 - bezpłatny

+48/33 81-26-870 - pogotowie wodociągowe

604 192-992 - sms

+48/33 81-38-400 - pogotowie kanalizacyjne

lub poprzez stronę www.aqua.com.pl

Wersja XML