Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Walne Zgromadzenie

Statut „AQUA” S.A., Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, znajdują się na stronie www.aqua.com.pl – zakładka: https://www.aqua.com.pl/content/dokumenty-korporacyjne

 

Szczegółowe kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki zostały określone w § 21-28 w statucie Spółki Akcyjnej "AQUA" w Bielsku-Białej uchwalonym dnia 12.03.1990 r.

Wersja XML