Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Struktura własnościowa

Główni akcjonariusze AQUA S.A. to Gmina Bielsko-Biała - 51% akcji oraz  VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE SA  - 33% akcji. Reszta, czyli 16% akcji należy do pozostałych akcjonariuszy w tym gmin z Podbeskidzia i prywatnych inwestorów.

 

 

Udział procentowy w kapitale zakładowym został określony według posiadanych przez Spółkę informacji wynikających z księgi akcji imiennych, danych uzyskanych w związku z walnym zgromadzeniem oraz  z zawiadomień o stanie posiadania akcji skierowanych do Spółki bezpośrednio przez akcjonariuszy. 

Wersja XML