Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Status prawny

 

Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa pod, którą Spółka działa "AQUA" SPÓŁKA AKCYJNA
Dane o rejestracji

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS 0000030779

Kapitał zakładowy 207.791.936,00 zł (w całości wpłacony)

 

Akcje przedsiębiorstwa - dopuszczone do publicznego obrotu - są notowane na  NewConnect Rynek Akcji GPW w Warszawie.

AQUA S.A. jest podmiotem zależnym od Gminy Bielsko-Biała.

Wersja XML